Grupa Expert

Drzwi wewnętrzne

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pod względem technologii wykonania można podzielić na:

  • skrzydła płycinowe
  • skrzydła ramowe

Pod względem wykończenia powierzchni na:

  • lakierowane
  • okleinowane
  • fornirowane

Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne można podzielić na:

  • proste (stałe)
  • regulowane (obejmujące)