Grupa Expert

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne pełnią funkcję dwojaką, po pierwsze chronią naszego bezpieczeństwa i prywatności, po drugie są wizytówką naszego domu.

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane drzwi zewnętrzne można podzielić na:

  • drewniane
  • stalowe

Ze względów bezpieczeństwa PPOŻ i BHP zaleca się montaż drzwi zewnętrznych metodą na zewnątrz.

W celu zapobiegania szkodliwemu działaniu warunków atmosferycznych, każde drzwi zewnętrzne powinny być zadaszone.